Inschrijven

 • Informatie
 • Wijkindeling

  De St. Janskerk is de wijkkerk van wijkgemeenten A en B. De wijkpredikant van wijk A is Ds. M.C. Batenburg. De wijkpredikant van wijk B is Ds. G.C. Vreugdenhil. Geografisch wordt wijkgemeente A begrensd door de Graaf Florisweg in het noorden en de Raam in het westen, terwijl de Joubertstraat de meest oostelijke straat van de wijk is. Ook behoort het gebied ten zuiden van de Hollandse IJssel bij wijk A. Wijkgemeente B omvat een deel van het centrum van Gouda en het meest westelijke deel van de wijk Bloemendaal.

  Wilt u weten wie de blokouderling in uw wijk is? Voer dan hier uw postcode in: 

  Blok en ouderling

  Overschrijven

  Wanneer u niet in één van onze wijken woont en u zich wel sterk verbonden voelt met de wijkgemeenten van de St. Janskerk, is het verzoek vanuit de kerkenraden om u over te laten schrijven naar Wijk A of B. Als u woont in Wijkgemeente Oostpoort of Vredeskerk dan betreft dat Wijk A. Als u woont in Wijkgemeente Pauluskerk of Ontmoetingskerk dan is dat Wijk B. Meer informatie is te vinden op de website van de PKN Gouda.

  Nieuw ingekomen

  In elke wijk hebben enkele mensen de taak op zich genomen om mensen die nieuw in Gouda zijn te verwelkomen. Tijdens een kennismaking bij u thuis geven zij informatie over het reilen en zeilen in de wijkgemeenten.

  Contactpersonen

  Als u nieuw in Gouda bent, kunt u het beste zelf even contact op nemen met de contactpersoon voor dit bezoekwerk in uw wijk of de scriba. Het duurt soms lang voordat ze anders van uw verhuizing op de hoogte zijn.

  Blok 1 t/m 6 (behalve de Dreef):

  Ellen Gorissen, 0182-518136 en Hanneke Kaars, 0182-502009

  Blok 7 t/m 12+14 (met de Dreef):

  Astrid de Hoop, 0182-517032.

  Meer informatie

  Meer informatie kunt u ook vinden in het kerkblad en de Informatiegids van de Hervormde Gemeente van Gouda. Deze liggen voor u klaar in de kerken en op het kerkelijk bureau. Daarnaast ligt er op de verwelkomingstafels bij de ingang van de St. Janskerk een speciale informatiemap voor nieuwkomers voor u klaar.

 • Contact