Dominee G.H. Abma houdt “laatste” preek in Gouda

Ds. G.H. Abma hield zondagmorgen 5 maart in de Goudse Sint-Janskerk zijn laatste preek. De predikant was ernstig ziek, maar wilde graag nog een keer voorgaan in de gemeente, die hij van 1983 tot aan zijn emeritaat in 2012 diende. Hij is op 29 maart 2017 overleden in de leeftijd van 69 jaar.

Ds. G.H. Abma voorafgaand aan de dienst op 5 maart in de Goudse Sint-Janskerk.

Ds. G.H. Abma voorafgaand aan de dienst op 5 maart in de Goudse Sint-Janskerk.

“Ik sta hier met de dood in mijn schoenen,” zo begon de predikant de dienst, “maar toch geeft God mij moed. Dat heeft hij heel mijn leven gedaan. God heeft ons een toekomstperspectief gegeven. Helaas is dat veel in de kerk op de achtergrond geraakt. We hebben er prachtig van gezongen in psalm 72 (vers 2, 4 en 10). God zal eens zijn heerlijkheid krijgen, omdat God geen hemels koninkrijk heeft – dat vooruitzicht is er ook, het is ook een hemelse realiteit – maar het zal ook blijken, dat hij zijn koningschap op aarde zal vestigen als hij terugkomt. Daar wil ik u nog één keer op wijzen.”

Voor hem zelf is dat besef een bron van troost. “Je moet maar denken, straks staat u wel een heerlijkheid te wachten. Maar de Heere God geeft u ook hier en nu bewijzen van zijn trouw en liefde. En dat houd je erboven.”

Waarom duurt het zo lang?

Ds. Abma preekte over Openbaring 5: 9 en 10, over het Lam dat het waardig is de boekrol te openen.

Het liefst zou hij de preekstoel willen afgaan en de banken door willen lopen om allen persoonlijk te spreken. “We kijken met elkaar vanmorgen in de troonzaal van de hemel. Niemand het waard was om de boekrol te openen. Bent u er diep van doordrongen dat het een stagnatie geeft in de geschiedenis. Dat u zich afvraagt: waarom duurt het zo lang? Waarom breekt het koninkrijk van God niet aan?”

De predikant noemt als voorbeeld hoe de zielen van vervolgde en gedode christenen roepen om vergelding. “Hoe lang nog, Heere, zal het duren voordat u de ongerechtigheid wreekt aan de geweldenaars en de dictatoriale figuren.” Politici moeten zich het lot van de momenteel 200 miljoen vervolgde christenen aantrekken, stelt hij.

Door lijden tot heerlijkheid

Ds. Abma wil de kerkgangers ook een tweede vraag stellen. “Heeft u ontdekt dat Jezus inmiddels al wat in actie ís gekomen? Heeft u daar oog voor gekregen? Het gaat er om in de gemeente van Jezus Christus dat je daar erg in krijgt. We spreken vanmorgen over hem als de koninklijke leeuw, maar hier in Openbaring 5 in de eerste plaats als de priester. Hij is in de ellende afgedaald om ons tot het koninkrijk op te voeren.”

Hij preekt verder over de instelling van pesach. Joden moesten bloed aan de deurposten strijken. Ze mochten niet buiten komen, omdat ze anders de engel des doods konden ontmoeten. “En dan begint binnen de feestviering. Het is niet onverschillig, daar hangt het heil van af, dat je eet van het Lam. Dat je er deel aan krijgt, aan hem. Persoonlijk deel aan de verlossing van de wereld. En die verlossing zal de Heere Jezus voltooien op de dag van de toekomst. Per aspera ad astra”, zegt hij, betekenis gevend aan de wapenspreuk van Gouda: “Door lijden tot heerlijkheid.”

2017-03-05-09-46-23 Ds. G.H. Abma preekte zijn laatste preek in de Sint Jan from Sint Jan Gouda on Vimeo.