Predikanten

ds. M.C. Batenburg

ds. M.C. Batenburg

Marinus Cornelius (Marco) Batenburg is sinds 8 september 2013 verbonden als wijkpredikant aan de St.-Jansgemeente (wijk A). Hij werd in 1972 geboren in Dordrecht en groeide op in Sliedrecht. Na zijn studie theologie werd hij bevestigd tot predikant in de hervormde gemeente van Zalk en Veecaten, een kleine dorpsgemeente aan de IJssel. Daarna volgde in maart 2004 de overstap naar Waddinxveen (Bethelkerk).

Ds. Batenburg is bestuurlijk actief als lid van het moderamen van de classis Gouda en voorzitter van het bestuur van de IZB, vereniging voor zending in Nederland. Verder is hij redactielid van de publicatieGoed gelovig. Een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus(Boekencentrum 2015, te verschijnen).

Hij is getrouwd met Martine en samen kregen zij drie kinderen.

Ds. Batenburg is verder een actief gebruiker van Twitter en Facebook en heeft ook eenweblog, waarop hij regelmatig teksten plaatst over geloof, kerk en theologie.

E-mail: ds. M.C. Batenburg
Boschpolderstraat 21, 2807 LJ  Gouda
Tel: 0182-769151

ds. G.C. Vreugdenhil

ds. G.C. Vreugdenhil

Gerrit Cornelis (Gerrit) Vreugdenhil is sinds 7 september 2014 verbonden als wijkpredikant aan de Hervormde Sint-Jansgemeente (wijk B). Hij werd in 1968 geboren in Utrecht en groeide op in De Meern. Na enkele jaren medische biologie gestuurd te hebben, maakte hij de overstap naar theologie. Tijdens zijn studie gaf hij als student-assistent enkele jaren Bijbels Hebreeuws aan eerstejaars theologiestudenten. Deze ervaring en de contacten met enkele zendingsarbeiders deden het verlangen groeien om de zending in te gaan. In augustus 1998 werd hij als zendingspredikant door de GZB uitgezonden naar Chili en was daar tot februari 2007 werkzaam als docent Oude Testament en Bijbels Hebreeuws aan de Evangelische Theologische Faculteit (FET) van Chili, eerst in Concepción en later in de hoofdstad Santiago. Na terugkeer in Nederland is hij in september 2007 predikant geworden van de Hervormde Gemeente van Woerden. In oktober 2013 promoveerde hij op een studie over Psalm 91 met als titel: ‘Onheil dat voorbijgaat – Psalm 91 en de (oudoosterse) bedreiging door demonen’.

Zijn theologische interesse gaat uit naar thema’s als betekenis en boodschap van het Oude Testament, Israël, geestelijke strijd, geestelijke vernieuwing, Koninkrijk van God en het werk van de Heilige Geest.

Hij is getrouwd met Corine en samen hebben zij drie kinderen: Rachel, Lucas en María Esperanza. Ds. Vreugdenhil is een actief hardloper en houdt erg van windsurfen; verder is hij gebruiker van Twitter (@gcvreugde) en heeft hij een eigen website (gcvreugdenhil.nl).