Catechisatie

Inschrijving tienercatechisatie

Inschrijving jongerencatechisatie

Catechisatie                                                

Catechisatie wil tieners (van 12 tot 16 jaar), jongeren (vanaf 16 jr) en jongvolwassenen en – bij belijdeniscatechisatie – ook volwassenen inwijden in alles wat met het christelijke geloof te maken heeft door kennis over te dragen en het geloofsgesprek daarover met elkaar te zoeken. Bij de doop hebben ouders en gemeente beloofd de aan hen toevertrouwde kinderen bij het opgroeien te onderwijzen en te helpen onderwijzen in het christelijke geloof. Op grond van de beloften die de drieënige God – Vader, Zoon en Heilige Geest – gedaan heeft in de doop mogen we veel van Hem verwachten, ook bij catechisatie! Bij catechisatie wordt gesproken over de klassieke thema’s geloof, gebod en gebed, en oefenen we ons in het lezen van de Bijbel om antwoorden te vinden op de vragen die het leven aan tieners en jongeren stelt (bv.: hoe weet ik dat het christelijke geloof het (enige) juiste geloof is, wat is Gods wil met mijn leven en hoe maak ik juiste keuzes, wat zegt de Bijbel mij over dingen die ik in m’n dagelijkse leven op school, met mijn vrienden, on-line etc. meemaak?). Leren lezen (van de Bijbel) en leren leven gaan zo hand in hand.

Voor tieners (12-16 jaar) is er tienercatechisatie, voor jongeren (vanaf 16 jr) en jongvolwassenen is er jongerencatechisisatie, en als sluitstuk is er belijdeniscatechisatie; meer info hierover staat hieronder. Elk halfjaar verschijnt er een nieuwsbrief; deze is hieronder te downloaden. Hieronder staat ook een overzicht van alle catechisatiegroepen. Tenslotte staat hieronder informatie over de catechesecommissie die catechisatie organiseert.

Tienercatechisatie

Tienercatechese (TCat) wordt in het catecheseseizoen (start: enkele weken na de startzondag, eind: voor Pasen) wekelijks (maar niet in schoolvakanties ) gegeven aan de tieners van de gemeente van klas 1 t/m 4. Tieners van klas 1 en 2 gaan naar TCat1+2, tieners van klas 3 en 4 gaan naar TCat3+4. TCat is op maandag- en dinsdagavond in gebouw De Brug. Qua vorm wordt TCat gegeven als mentorcatechese: na een introductie door een catecheet (Anita Vogelezang, Mart van de Kamp) wordt verder gesproken in kleine, vaste groepjes o.l.v. een mentor. We maken gebruik van de HGJB-methode Follow Me. Er is een ouderavond waarop samen met de ouders nagedacht wordt over een geloofsopvoedingsthema.

Leeftijd: klas 1 t/m 4 (ca. 12-16 jr).

Contactpersonen: Anita Vogelezang, Mart van de Kamp.

Aan het begin van het seizoen worden tieners uitgenodigd met een brief.

Jongerencatechisatie

Jongerencatechese (JCat) wordt in het catecheseseizoen (start: enkele weken na de startzondag, eind: voor Pasen) wekelijks (maar niet in schoolvakanties) gegeven aan de jongeren van de gemeente na klas 4 (d.w.z. leeftijdscategorie ouder dan TCat). JCat is op maandag- en dinsdagavond in gebouw De Brug. JCat wordt gegeven door een catecheet (o.a. ds. Batenburg, ds. Vreugdenhil, Cor Verkade, Anita Vogelezang), en gaat over geloofsthema’s die met het leven van jongeren te maken hebben. Er zijn verschillende groepen, onder meer voor verschillende leeftijden.

Leeftijd: na klas 4 (vanaf ca. 16 jr).

Contactpersoon: Anita Vogelezang.

Aan het begin van het seizoen worden jongeren uitgenodigd met een brief

Belijdeniscatechisatie

Belijdeniscatechese (BCat) wordt in het catecheseseizoen (start: enkele weken na de startzondag, belijdenisdienst: Palmpasen) wekelijks (maar niet in schoolvakanties) gegeven aan hen die belijdenis van het geloof af willen gaan leggen in de gemeente, danwel aan hen die dat serieus overwegen. BCat staat open voor iedereen vanaf ca. 18 jaar, ook voor oudere gemeenteleden die nog geen belijdenis van het geloof aflegden. BCat wordt gezamenlijk geven door de predikanten van wijk A en B, in principe op maandagavond. Locatie en dag kan per seizoen verschillen, en soms is er ook een speciaal aanbod op een andere dag. Geïnteresseerden kunnen direct contact opnemen met de predikanten van wijk A (ds. Batenburg) en B (ds. Vreugdenhil), en/of hun blokouderling, of Peter Smit als jeugdouderling. Voor het begin van het seizoen wordt er een infofolder beschikbaar gesteld.

Leeftijd: vanaf ca. 18 jaar (geen bovengrens, deelname evt. in overleg met predikanten, aanmelding via de predikanten).

Contactpersoon: ds. M.C. Batenburg, ds. G.C. Vreugdenhil, Peter Smit.

De folder voor belijdeniscatechisatie 2017-2018 is hier te downloaden: BCat infofolder St -Jan PKN Gouda 2017-2018 v20170814

Nieuwsbrief catechisatie

Ieder halfjaar, aan het begin van het seizoen en bij de doorstart na de kerstvakantie, verschijnt er een nieuwsbrief van catechisatie.
Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over het rooster, de collecte bij catechisatie, regels bij catechisatie etc.
De nieuwsbrief is bedoeld voor de catechisanten en hun ouders, de catechesemedewerkers, en iedereen die geïnteresseerd is in wat er bij catechisatie gebeurt.

De nieuwsbrief is op deze site te downloaden.

Overzicht catechisatiegroepen

Hieronder staat een overzicht van alle catechisatiegroepen. Dit is een voorstel voor het seizoen 2017-2018; tijden, groepen en catecheten kunnen nog veranderen na de start van het seizoen).

Tienercatechisatie (Follow Me, in De Brug) Aanmelden

ma 18.30-19.30 uur, 1+2dejaars (Anita Vogelezang)
ma 19.45-20.45 uur, 3+4dejaar (Anita Vogelezang)
di 18.30-19.30 uur, 1+2dejaars (Mart van de Kamp)
di 19.45-20.45 uur, 3+4dejaars (Mart van de Kamp)

Jongerencatechisatie (in De Brug) Aanmelden

ma 18.45-19.45 uur, vanaf ca. 16 jr (ds. Marco Batenburg)
ma 20.00-21.00 uur, vanaf ca. 16 jr (Cor Verkade)
ma 21.00-22.00 uur, vanaf ca. 18 jr (Anita Vogelezang) De Verdieping
di 19.00-20.00 uur, vanaf ca. 16 jr (ds. Gerrit Vreugdenhil)
di 20.00-21.00 uur, vanaf ca. 16 jr (Cor Verkade)

NIEUW  De Verdieping: Denk je na over het doen van belijdenis, maar komt het nog net te vroeg? Heb je wel behoefte aan een verdiepend gesprek over de Bijbel, het geloof, je eigen vragen en twijfels? Kom dan naar ‘De Verdieping’. Er is alle ruimte om door te praten over de dingen die jou bezighouden. Met elkaar zoeken we aan de hand van Bijbelse thema’s naar verdieping van het geloof en naar antwoorden op jouw vragen.

Belijdeniscatechisatie (in De Oostpoort):

ma 20.00-ca. 21.30 uur (dss Marco Batenburg en Gerrit Vreugdenhil)

Catechesecommissie

De catechesecommissie denkt mee over alle aspecten (organisatie, inhoud, vorm en bemensing) van de catechese. De catechesecommissie organiseert o.a. de inschrijving voor de  TCat- en JCat-groepen aan het begin van het seizoen. De catechesecommissie wordt gevormd door de catecheten (o.a. de predikanten van wijk A en B), enkele jeugdouderlingen, en betrokken gemeenteleden

Contactpersoon: Frans Pieter Trouborst (voorzitter)