corona maatregelen 16 oktober

EVogkadU4AAsPOf

Broeders en zusters,

Op basis van de aangescherpte maatregelen van de regering per 14 oktober hebben de kerkenraden van beide wijken besloten dat de kerkdiensten de komende periode zonder bezoekers plaats zullen vinden. De diensten worden digitaal uitgezonden. Gelet op de huidige signalen van verspreiding van het virus geldt dit besluit voor de komende vier weken. Deze digitale diensten worden vanuit de Sint-Jan uitgezonden. Mocht de situatie binnen deze periode aanleiding geven voor versoepeling dan kan overwogen worden een ander besluit te nemen.

Diensten waar een kleine hoeveelheid bezoekers verwacht worden, zoals Goudse Glazendiensten en Vespers kunnen doorgaan met een maximumaantal bezoekers van 30 personen. De middagdienst op dankdag van 4 november gaat niet door. In de dienst van 8 november zal de Heilige Doop niet bediend worden, deze wordt uitgesteld. Trouwdiensten kunnen doorgaan met maximaal 30 bezoekers, rouwdiensten met maximaal 100 bezoekers. Het is vanwege praktische redenen op korte termijn niet haalbaar om de reguliere kerkdiensten met 30 personen te organiseren. Op dit moment wordt onderzocht of er manieren zijn om dit mogelijk te maken.

Binnen de beperkingen die er zijn, zijn er ook mogelijkheden voor ontmoeting. Naast de vele initiatieven die er al lopen wordt het nu ook mogelijk elkaar door-de-weeks in de Sint-Janskerk te ontmoeten. Er is ruimte voor een gesprek, een bemoediging of gebed. Daarbij wordt het maximum van 30 bezoekers gehanteerd. Meer informatie hierover volgt.

De maatregelen zijn niet zoals wij hebben gehoopt. In zo’n lange periode van op afstand leven is juist de ontmoeting in de kerk een plaats waar we naar verlangen. Een plaats van hoop en troost rondom het Woord van God. Elkaar bemoedigend toespreken of gewoon elkaar zien zijn zaken die we voorheen heel normaal vonden en nu extra zijn gaan waarderen.

Toch vinden we als kerkenraden het opvolgen van de adviezen van de overheid de beste manier om onze verantwoordelijkheid te nemen nu we als samenleving deze grote crisis doormaken. We proberen dat steeds te doen door de verkondiging van het evangelie en het gemeenteleven zo veel mogelijk door te laten gaan. Tegelijkertijd streven we ernaar om voor de samenleving te getuigen van de hoop die in ons is op een manier die past bij de ernst van de situatie.

Ondanks we elkaar niet op deze manier kunnen ontmoeten weten we ons in Christus verbonden. Laten we op andere manieren aandacht hebben voor elkaar. Denk aan ontmoetingen in klein verband, een telefoontje of app bericht. Ook kunnen we voor elkaar bidden. Denk daarbij ook aan de momenten door de week in de kerk waarbij we elkaar in klein verband bemoedigend kunnen toespreken. Laten we volhouden en ons vasthouden aan de hoop die in ons is. Zoals in de Hebreeën brief staat:

Onze toevlucht is het vasthouden aan de hoop op wat ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een zeker en betrouwbaar anker voor onze ziel. (Hebreeën 6 : 18-19)

Hartelijke groet,

namens de kerkenraden van wijk A en wijk B van de Sint-Jansgemeente
16 oktober 2020