Blokouderling

  • Informatie
  • Net als alle andere wijken is onze wijk ook opgedeeld in blokken. Elk blok heeft een blokouderling. Deze ouderling draagt de eerste verantwoordelijkheid voor het pastoraat in het blok. In principe is hij dus het aanspreekpunt. De blokouderlingen worden meestal bijgestaan door diakenen, bezoekzusters en andere pastorale medewerkers. We proberen minstens één keer in de 2 à 3 jaar bij ieder adres in de wijk een bezoek te brengen. Wanneer u het op prijs stelt om tussentijds bezoek te ontvangen, dan kunt u dit aan de blokouderling melden.

    Wilt u weten wie de blokouderling in uw wijk is? Voer dan hier uw postcode in: 

    Blok en ouderling

  • Contact