corona maatregelen december

EVogkadU4AAsPOf

Broeders en zusters,

In lijn met de besluiten van de landelijke overheid hebben de kerkenraden besloten om zeer terughoudend te zijn met fysieke kerkelijke activiteiten. Zo dragen wij als gemeente eraan bij om het aantal reisbewegingen tot een minimum te beperken. 

Wij realiseren ons dat dit zeer ver gaat, in het bijzonder in deze winterse periode van kerst en feestdagen. Om de waakvlam in de gemeentelijke samenkomst gaande te houden is besloten om de kerkdiensten te continueren met een maximum aantal bezoekers van 30 personen. De uitnodigingen blijven via de buurtouderlingen lopen. U kunt zich tot hen wenden voor vragen of suggesties. 

De avondopenstelling van de Sint-Jan, de Open Kerk, kan doorgaan voor mensen die langskomen voor een gesprek, gebed of stilte. Het is even niet mogelijk om met Bijbelkringen of groepen gebruik te maken van de Open Kerk.

Pastorale contacten vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. Fysieke pastorale ontmoetingen zijn mogelijk binnen de richtlijnen van het RIVM. Fysieke bijeenkomsten voor gemeenteavonden, Bijbelkringen, catechese en clubs zijn niet mogelijk. Voor jeugdactiviteiten wordt het het beleid van de scholen gevolgd, mogelijk dat begin januari versoepelingen volgen. Voor fysieke diaconale hulp wordt alleen maatwerk toegepast in geval van grote urgentie (eerste levensbehoefte). Tot slot vinden de kerkelijke vergaderingen alleen digitaal plaats.

De maatregelen waarmee we geconfronteerd worden, lopen langer door en zijn zwaarder dan we vooraf in konden schatten. Als gemeente hebben wij het verlangen elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten. Op de Bijbelkring, gezamenlijke ontmoetingen en in het bijzonder de ontmoeting in de kerk rondom het Woord van God. We zijn dankbaar dat de digitale middelen ons helpen verbonden te blijven, maar beseffen dat dit geen vervanging is van de echte ontmoeting. 

Als kerkenraden blijven we de adviezen van de overheid volgen. Dit beschouwen we als de beste manier om om te gaan met de huidige situatie. Wij nemen zo als christenen onze verantwoordelijkheid in de samenleving, waarin wij gezamenlijk de crisis doormaken. Dit proberen we te doen door niet de grenzen op te zoeken, maar wel als een waakvlam onze samenkomst gaande te houden. 

Laten wij elkaar zo bemoedigen en aandacht blijven houden voor elkaar. In deze donkere tijd kunnen we elkaar bemoedigen met de kracht van Christus, die het Licht van de wereld is. Zoals in het evangelie van Johannes staat: 

Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Johannes 8:12)

Hartelijke groet,

De kerkenraden van wijk A en wijk B van de Sint-Jansgemeente

16 december 2020