Koffiedrinken per blok

Vanaf januari 2018 gaan we op zondag naast het gewone koffiedrinken ook organiseren dat de leden van één blok (vallend onder één blokouderling) met elkaar koffiedrinken. Dit kan plaatsvinden aan de andere kant van het koor dan waar de rest van de gemeente koffie drinkt. Op de Zondagsbrief komt te staan welk blok er die zondag aan de beurt is.

De bedoeling ervan is dat: gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen elkaar leren kennen, iedereen in de gemeente af een toe een laagdrempelige mogelijkheid heeft om andere gemeenteleden te ontmoeten, de blokouderling (eventueel samen met zijn blokteam en blokdiaken) de mensen uit zijn blok wat vaker ziet en informeel beter leert kennen.