Aanscherping maatregelen corona Sint-Jansgemeente

afstand (1) - Edited

Naar aanleiding van de aanscherping van de veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn hebben de kerkenraden van de Sint-Jansgemeente besloten enkele maatregelen in onze gemeente aan te scherpen. Dit voorstel is gebaseerd op de maatregelen uit de persconferentie op 29 september (Rijksoverheid) en de aangepaste situatie kerkelijke bijeenkomsten na nieuwe corona maatregelen door de PKN. De maatregelen zijn als volgt en gelden voor de komende 3 weken of voor zolang de richtlijnen rondom de beperkingen gelden:

 • Vanaf 29 september is er geen gemeentezang meer in de Sint-Jan conform oproep PKN
 • Het aantal bezoekers in de Sint-Jan handhaven we op maximaal 300 + 30 medewerkers
 • Vanaf aanstaande zondag zijn er maximaal 5 zangers voor muzikale ondersteuning
 • Vanaf aanstaande zondag gaan we terug naar het bankenplan 300 met één lege bank (i.p.v. 2 lege banken) als tussenruimte
 • De gemeente wordt opgeroepen om de komende 3 weken zoveel als mogelijk online te vergaderen conform richtlijn RIVM. Mocht dat niet kunnen, dan is het advies om georganiseerde bijeenkomsten te maximeren op 30 personen conform richtlijn RIVM, mits het gebruiksplan van de locatie dit aantal ook veilig kan faciliteren.
 • Het koffiedrinken na de dienst gaat tot nader order niet door.
 • Voor bijbelkringen die niet online maar fysiek willen samenkomen in de thuissituatie, geldt het advies van de norm van maximaal 3 gasten. De behoefte en mogelijkheid om uit te wijken naar een grotere fysieke locatie wordt geïnventariseerd zodra de beperkingen langer dan 3 weken zullen gelden. 
 • Bij de viering van het Heilig Avondmaal komende zondag zal extra aandacht zijn voor de 1,5 meter afstand (middels een start-stop systeem)
 • De Jeugdclubs (<19 jaar) en de TienerCatechese vallen onder de uitzondering voor jeugdverenigingen, echter wordt gevraagd het aantal volwassen begeleiders te maximeren op 4 per ruimte.
 • Conform het advies rondom het dragen van mondkapjes zal ook het advies zijn aan de jongeren (>16 jaar) en volwassenen om zowel in de club- en catechese samenkomsten bij verplaatsingen waar de 1,5 meter niet gegarandeerd is een mondkapje te dragen.
 • Ook de gemeenteleden die fysiek vanaf aanstaande zondag aan de diensten deelnemen wordt gevraagd de 1,5 meter in acht te nemen en een persoonlijke afweging te maken of het dragen van een mondkapje bijdraagt aan de veiligheid van zichzelf en de gemeenteleden in de kerk. 
 • De ambtsdragers die dienst hebben tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal aanstaande zondag worden geadviseerd een mondkapje te dragen.

2 oktober 2020