Marijke den Boer komt op verlof uit Cambodja

Foto Marijke den Boer

Marijke den Boer is begin 2017 vanuit de wijkgemeenten Sint-Janskerk en Westerkerk uitgezonden naar Cambodja. Marijke is uitgezonden vanuit haar werkervaring als ergotherapeut en vanuit bewogenheid met de arme Cambodjaanse bevolking. Voor gehandicapte mensen is er in Cambodja nauwelijks hulp, zeker niet buiten de grote steden. Marijke woonde eerst in de hoofdstad van Cambodja, Phnom Penh. Intussen is ze verhuisd naar Siem Reap, een kleinere plaats dichter bij het platteland en de mensen die ze wil dienen.

 

Verlof: Van 15 mei tot 19 augustus komt Marijke voor ‘t eerst op verlof uit Cambodja. Ze verblijft tijdens haar verlof voornamelijk in Gouda. Naast geplande activiteiten heeft ze tijd om mensen spontaan te ontmoeten. Neem hiervoor gerust contact met haar op (marijkedbc@gmail.com).

Ontmoetingsavonden: Er staan twee ontmoetingsavonden met Marijke gepland, waarop ze zal vertellen over haar eerste jaren van taalstudie, culturele aanpassing en zoektocht naar woon- en werkplek:

1) donderdag 13 juni, 20.00u, Westerkerk,

2) woensdag 19 juni, 20.00u, kerkelijk centrum De Brug bij de Pauluskerk.

De eerste ontmoetingsavond is vooral op de Westerkerkgemeente gericht. Wim en Tineke Verweij van de Westerkerk houden ook een korte presentatie over hun recente fietstocht naar Marijke. De tweede ontmoetingsavond is vooral op de Sint-Janskerkgemeente gericht. Maar beide avonden staan open voor iedereen. Van harte welkom!

Andere activiteiten: Zaterdag 29 juni vindt de unieke Marijke Motor Tour (MMT) plaats, vanuit de Westerkerk, vanaf 9.00u. Marijke rijdt mee. De opbrengsten gaan naar Marijke’s werk in Cambodja. Info en aanmelding: John Mak, mmt@johnmak.nl.

Info: Wilt u betrokken raken en blijven bij het werk van Marijke, mail dan naar haar TFC (tfcmarijke@outlook.com) of spreek één van haar TFC-leden aan, bv. Wim Verweij (Westerkerk) of Jan en Marjan Verhoeven, John Mak of Mart van de Kamp (Sint-Janskerk). Marijke en wij als TFC kijken er naar uit u in haar verlofperiode te ontmoeten, en bedanken u voor alle steun in gebed, geld en meeleven.