Oproep van het Kerkelijk Bureau

2016 10 10 LOGO DUIF HANDEN def

In deze tijd met beperkingen i.v.m. Covid-19  is het voor de Protestantse Kerk Gouda belangrijk dat we de mogelijkheid hebben onze gemeenteleden digitaal te bereiken. Zo kunnen we blijven omzien naar elkaar.

Dit geldt ook voor de financiële acties van de kerk. Binnenkort gaan wij bijvoorbeeld weer van start met de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans. Het zou mooi zijn als we aan zoveel mogelijk gemeenteleden de brief met toezeggingsformulier en folder via de e-mail kunnen toesturen en dat mensen ook zoveel mogelijk digitaal toezeggen. Dit om het aantal fysieke contacten in januari a.s. zoveel mogelijk te kunnen beperken.

Van velen van u hebben wij al een e-mailadres, maar van een aantal gemeenteleden ook nog niet. Mocht u nog nooit uw e-mailadres hebben doorgegeven aan het kerkelijk bureau en ook nog geen gebruik gemaakt hebben van de app Appostel of digitaal hebben bijgedragen via de website, wilt u ons dan mailen?  Ons e-mailadres is: kerkelijkbureau@pkngouda.nl.