Seksueel misbruik

Verbreek het zwijgen en de mogelijke eenzaamheid. Seksueel misbruik is een gevoelig en beladen onderwerp. Misbruik komt overal voor, helaas ook in de kerk, hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn voor misbruik in onze kerkelijke gemeente. De gevolgen voor de slachtoffers, vaak jongeren, zijn vaak heel groot. De Algemene Kerkenraad van de PKN Gouda en de kerkenraden van de St. Jansgemeenten willen misbruik voorkomen en willen zorgen voor ‘veilig jeugdwerk’ en voor een gedragscode voor pastorale/gezags-relaties. Ook willen zij hulp bieden aan slachtoffers van seksueel misbruik. Besloten is om vertrouwenspersonen aan te stellen, aan wie (vermoedens van) misbruik vertrouwelijk kan worden gemeld. Het duurt nog even voordat zij zijn aangesteld. Tot die tijd kunnen meldingen worden gedaan aan de coördinator pastoraat Kees Eijkelboom of Henk Kasbergen coordinator-pastoraat@sintjansgemeente.nl