Sint-Jan’s app binnenkort beschikbaar

4. Home scherm v1 - Edited (2)

Binnenkort is binnen onze gemeente de Sint-Jan’s app beschikbaar. Een kerkapp die alleen toegankelijk is voor gemeenteleden en bedoeld voor de communicatie binnen onze gemeente.

We denken dat dit bijdraagt aan een grotere onderlinge verbondenheid. Een online gemeentegids waarin gemeenteleden en activiteiten te vinden zijn. Ook onderlinge communicatie tussen groepen kan plaatsvinden via de app. Als bijbelkring kun je een groep starten waarin je berichten kunt delen en een agenda kunt inrichten. Zo kun je elkaar op de hoogte houden en eenvoudig zien wanneer de volgende bijbelkring avond is.

Zo kan de Sint-Jan’s app ook gebruikt worden voor de jeugdclubs met een eigen groep voor de clubleden en een eigen groep voor de ouders. Zo kunnen clubleiders goed communiceren naar de clubleden en afzonderlijk naar de ouders. Voor de ouders is het zo eenvoudig inzichtelijk wanneer voor ieder afzonderlijk kind de volgende clubavond is en of er nog bijzonderheden zijn.

Ook kan de kerkapp worden gebruikt voor het delen van de liturgieën, zondagsbrieven, communicatie van kerkenraden naar gemeente, informatie van thuisfrontcommissies, etc.

Naast deze digitale communicatie heeft de kerkenraad ook aandacht voor communicatie via de bestaande analoge kanalen zoals zondagsbrief en kerkblad. Zodat alle gemeenteleden voldoende informatie ontvangen.

De Sint-Jan’s app bestaat naast de Appostel app. De Appostel app is de opvolger van de Kerkgeld App en is alleen bedoeld voor de financiele bijdrage van gemeenteleden. Denk aan de collecten, kerkbalans etc.
Met de Sint-Jan’s app is het ook mogelijk om te collecteren en financiële bijdragen te doen en is aanvullend daarop gericht op de onderlinge communicatie binnen de gemeente. U kunt dus beide apps gebruiken.

De Sint-Jan’s app komt binnenkort beschikbaar. Als gemeente gaan we hier komend jaar gebruik van maken. Tegen het einde van het seizoen bepalen we of de kerkapp inderdaad van toegevoegde waarde is voor de onderlinge communicatie binnen de gemeente. Houd de berichtgeving in de gaten.