versoepeling corona maatregelen

EVogkadU4AAsPOf

In lijn met de versoepeling van de corona maatregelen door de overheid en de richtlijnen van de PKN worden de maatregelen in onze gemeente versoepeld. Samengevat komt dit neer op:

 • Tot 1 juli blijven de huidige maatregelen van kracht;
 • Vanaf 1 juli worden de diensten gehouden met maximaal 100 personen;
 • Vanaf een nader te bepalen datum worden de diensten gehouden met maximaal 300 personen;
 • De diensten blijven online uitgezonden worden;
 • In alle gevallen vooralsnog geen gemeentezang maar alleen zang door enkele personen met voldoende afstand tot elkaar en de gemeenteleden;
 • Gemeenteleden worden per buurt uitgenodigd, gemeenteleden vanuit de buurt die aan de beurt is krijgen de gelegenheid om zich te aan te melden voor een dienst;
 • Bijzondere diensten zijn alleen toegankelijk voor familieleden van de betrokkenen en dus ook de twee bijzondere diensten die kort na 1 juli plaatsvinden;
 • Gemeenteleden krijgen bij uitnodiging een deur toegewezen als ingang (toren, kostersingang, Tiendeweg) én een compartiment in de kerk waar u mag zitten zodat kruisend verkeer in de kerk wordt voorkomen. Hierbij worden de vakken gevuld van voor naar achter;
 • In de kerk dienen de aanwijzingen van de kerkrentmeesters opgevolgd te worden voor de toegang en verlaten van het gebouw;
 • Er is vooralsnog geen fysiek koffiedrinken na de dienst, wel in digitale vorm;
 • Het gebruik van toiletten is niet mogelijk, met uitzondering van noodsituaties.

U wordt nog nader geïnformeerd over de wijze waarop het proces van uitnodigen en aanmelden gaat verlopen.

Ten aanzien van de bijzondere diensten is het volgende besloten:

 • De viering van het Heilig Avondmaal vindt op 5 juli plaats;
 • Doopdiensten zullen weer plaatsvinden. De keuze om hieraan deel te nemen ligt bij de doopouders. De eerstvolgende doopdienst is zondag 19 juli;
 • De belijdenisdienst zal plaatsvinden op zondagmorgen 12 juli;
 • Trouwdiensten zijn weer mogelijk. De keuze hiervoor is aan het bruidspaar. Hierbij moet rekening worden gehouden met de richtlijnen van de overheid. Bij gebruik van de koorkerk zijn er maximaal 50 personen toegestaan, bij meer dan 50 personen kan gebruikt gemaakt worden van het schip, voorlopig maximaal 100 personen. 
 • Begrafenissen conform de richtlijnen van de overheid

Voor de overige activiteiten geldt:

 • Crèche, kinderbijbelvertelling en kinderleerdienst; vanaf 1 juli vinden deze nog niet plaats, vanaf diensten met 300 bezoekers gaan deze weer van start, waarbij groepen samengevoegd worden;
 • Voor catechese en clubs wordt in augustus besloten hoe deze in het nieuwe seizoen vorm kunnen krijgen;
 • Het bezoekwerk wordt weer voorzichtig opgestart, met inachtneming van Rivm richtlijnen en in overleg met de pastorant;
 • Voor bijbelkringen wordt geadviseerd om deze digitaal te blijven houden naar inzicht van de kringleider en coördinator.

Hoewel deze maatregelen nodig zijn verlangen wij ernaar elkaar als gemeente te ontmoeten. Goed om te beseffen dat ook buiten de eredienst om ontmoetingen toegestaan zijn binnen de richtlijnen van het RIVM. Laten we omzien naar elkaar, digitaal en waar mogelijk fysiek. Elkaar bemoedigen, aansporen en elkaar wijzen op Christus.